Recent Products

Recent Posts

Hướng dẫn tạo Facebook Application

To create a Facebook App, go and visit: http://developers.facebook.com/ Step 1: Click on the “Create New App/ Add a New App” link.   Note: You need to use a personal Facebook Account for creating an App. A business account won’t work. Your personal account needs to be a verified Facebook account. If …

Read More »

Hướng dẫn đưa sử dụng cơ bản DiectAdmin

Để sử dụng và quản lý VPS Directadmin, đầu tiên chúng ta cần login vào Directadmin bằng các đường dẫn: (http://xxx.xxx.xxx.xxx:2222 hoặc http:xxx.xxx.xxx.xxx:4444, trong đó “xxx.xxx.xxx.xxx : là IP của VPS sử dụng). Video hướng dẫn chi tiết như sau: Sau khi đăng nhập thành công, chúng ta sẽ thấy được giao diện diện …

Read More »

Plugin Tự Động Đăng Lên Mạng Xã Hội WordPress

Social Auto Poster – Một lựa chọn hoàn hảo để tự động đăng nội dung của bạn lên các nền tảng truyền thông xã hội nổi tiếng như Facebook, LinkedIn, Twitter, Tumbler & Pinterest. Bạn có thể định cấu hình tài khoản xã hội của mình và đăng nội dung mới …

Read More »