Website WordPress tích hợp phần mềm bán hàng và Email marketing

Phần mềm bán hàng online 365 có các tính năng cơ bản như sau:

– Quản lý Khách hàng

– Quản lý Nhà cung cấp

– Quản lý Tồn kho

– Quản lý Lợi nhuận

– Quản lý Thu – Chi

– Quản lý Công nợ khách hàng/nhà cung cấp

– Sử dụng Email Marketing

Hướng dẫn sử dụng: 0868 60 48 46

Email: phucvu365@gmail.com

Website: banhang.phucvu365.com

Leave a Reply