Các thuộc tính của ảnh như tiêu đề ảnh, mô tả ảnh trong SEO rất là quan trọng. Và đa phần chúng ta thường quên thêm sau khi add 1 ảnh mới. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một đoạn function để giúp các bạn có thể điền 1 cách tự động các thuộc tính này khi thêm 1 ảnh mới nhé, thông tin thêm mới sẽ dựa trên tên file ảnh mà bạn đặt nhé. Các bạn thêm function này vào file functions.php giúp mình

Chi tiết xem tại: https://pttuan410.com