Zeno Generator là công cụ miễn phí giúp bạn xây dựng trang web tĩnh bằng cách kéo thả. Sau khi thiết kế xong, nó sẽ tự động sinh ra HTML, CSS, Js và cho phép bạn tải về, rất phù hợp để làm email HTML, hoặc landing page nhanh chóng mà không cần code.