Khi bạn làm website đôi khi rất cần menu stick, nhất là các trang bán xe ô tô. Ví dụ như trang toyotaphutho.com.vn , retail.woori.com.vn bạn tham khảo.

Code hiện đang được bán trên sharecode với giá rất rẻ https://sharecode.vn/source-code/code-tao-menu-stick-nhu-cac-trang-o-to-29090.htm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.