Hướng dẫn xóa product, product-category trong đường dẫn của woocommerce

Nhiều khách hàng có yêu cầu xóa bỏ chữ product hoặc product-category trong đường dẫn mặc định của woocommerce. Thấy bảo thân thiện với seo gì gì 🙂 mình không rõ lắm vấn đề đó. Chỉ biết hướng dẫn bỏ đi thôi 🙂

Khi bỏ đi cũng có cái hay là đường dẫn sẽ được rút ngắn. Nhưng bên cạnh đó cũng có 1 số bất cập là phải chú ý khi đăng sản phẩm đường dẫn không được trùng với bài viết, page hay bất khi post type khác.

Xem tại đây:

https://levantoan.com/huong-dan-xoa-product-product_cat-trong-duong-dan-cua-woocommerce/

Thêm .html vào đuôi sản phẩm trong wordpress

Cách thêm đuôi “.html” vào cho link sản phẩm trong woocommerce, mục đích thường làm đẹp cho link SEO là chủ yếu hoặc phân biệt link danh mục sản phẩm với link sản phẩm (tránh trùng link)

Để thêm đuôi “.html” hoặc bất kỳ dòng text nào vào cuối link, chúng ta sử dụng hàm như sau (thêm vào function.php)

Thêm cho danh mục thì ta có đoạn code như sau (thêm vào function.php)

Sau khi thêm chúng ta vào phần “Đường dẫn tĩnh” hay “permanlink” lưu lại để cập nhật link mới. Chúc các bạn thành công!

https://codfe.com/them-html-vao-duoi-san-pham-trong-wordpress/