Plugin tính trả góp và dự toán chi phí

Giới thiệu tới bạn 2 plugin tính trả góp và dự toán chi phí dành cho website bán xe ô tô.

Plugin giúp tăng trải nghiệm khách hàng. Bạn cũng có thể sử dụng plugin để xuất file gửi khách hàng khi bạn đang chỉ có mỗi Mobile.

Plugin dự toán chi phí
Plugin mua xe trả góp

Plugin chạy tốt trên các theme wordpress, nếu bạn quan tâm thêm các theme dành cho bán ô tô bạn có thể tham khảo các theme tại đây.

Viết một bình luận