VIP XEM là gì?

Đây là một plugin shortcode có chức năng khoá toàn bộ, hoặc một đoạn nội dung của bài viết, và khi đó người dùng nếu ẩn với shortcode thường cần phải đăng nhập mới có thể xem được, hay nếu ẩn với các shortcode VIP thì người dùng phải nằm trong các nhóm tương ứng mới có thể xem được.

Plugin shortcode VIP XEM đặt quyền xem nội dung bài viết theo nhóm

Như hình trên bạn cần được admin cấp quyền (chuyển user cần xem vào nhóm VIP 3) thì mới có thể xem được.

Cách sử dụng shortcode

[an] Nội dung [/an] 
Đầy là shortcode dùng để ẩn nội dung bài viết cho thành viên thông thường, họ cần phải đăng nhập để xem.
[vip1] Nội dung [/vip1] [vip2] Nội dung [/vip2] [vip3] Nội dung [/vip3]

Xem chi tiết tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.