Mình sử dụng phần mềm để đăng bài zalo trên máy tính, rất hữu dụng!