Đăng nhập & Cập nhật

Video này hướng dẫn bạn cách đăng nhập vào hệ thống và cập nhật những số liệu bạn đầu.

Chức năng chính

Tóm tắt những gì phần mềm có thể giúp bạn.

Chi phí

MIỄN PHÍ 1 NĂM SỬ DỤNG – Là phí sử dụng phần mềm. Phần mềm giúp bạn giải quyết các vấn đề sau:

Báo cáo bạn nhận được

Tồn kho

Phần mềm sẽ báo cáo cho Bạn hiện trong kho còn Tồn bao nhiêu – Giá trị tồn kho thế nào. Giúp bạn đưa ra kế hoạch nhập hàng và đẩy hàng  đúng đắn nhất.

Dùng thử

Lợi nhuận

Báo cáo tình hình lợi nhuận của Bạn theo từng tháng – từng năm. Giúp bạn có số liệu chính xác về lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh.

Dùng thử

Công nợ

Công nợ khách hàng và nhà cung cấp luôn là điều rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Bạn. Phần mềm giúp được Bạn.

Dùng thử

“Tôi đem đến cho bạn giải pháp”

– Đặng Xuân Thành

THÔNG TIN TÀI KHOẢN

Techcombank 
Lê Thị Bảo Yến
19035497536013 – CN Hà Tây

TPBank
Đặng Xuân Thành
00357263202 – CN Đông Đô