Recent Posts

Chuyển đổi chữ số ra chữ viết bằng PHP

Hoc Php Tot Nhat

Nếu bạn cần làm một ứng dụng web có liên quan đến việc chuyển đổi chữ số thành các kí tự như ” 123 ” thành “ một trăm hai mươi ba ” thì không nên bỏ qua bài viết này, vì mình có đoạn code giúp bạn làm điều đó. Các bạn tham khảo đoạn …

Read More »

Chuyển đổi định dạng ngày tháng trong PHP

Chuyen Doi Dinh Dang Ngay Thang Trong Php 1721 1

Viết PHP script để chuyển đổi định dạng ngày tháng từ yyyy-mm-dd thành dd-mm-yyyy. PHP script Dưới đây là phần PHP code để giải bài tập PHP trên: <html> <head> <title>Chuyển đổi định dạng ngày tháng trong PHP</title> </head> <body> <?php $dinh_dang_cu = "2016-09-29"; $dinh_dang_moi = date("d-m-Y", strtotime($dinh_dang_cu)); echo "Định …

Read More »