Recent Posts

WooSheets – Quản lý đơn hàng WooC Commerce bằng Bảng tính Google

Woosheet

Gặp gỡ WooSheets , một trong những plugin tốt nhất để quản lý Đơn hàng WooC Commerce của bạn trong một Bảng tính Google duy nhất . Nó có thể dễ dàng quản lý tất cả các đơn đặt hàng của bạn trong một bảng tính với 7 trạng thái đơn hàng khác nhau. Mỗi trạng thái sẽ …

Read More »