Bước 1: chọn vùng cần mở rộng

Bước 2: Nhấn phím Shift + F5

Bước 3: Tận hưởng kết quả