Dùng thử phần mềm quản lý bán hàng với các nghiệp vụ sau:

  • Nhập hàng
  • Xuất hàng
  • Quản lý thông tin khách hàng
  • Quản lý thông tin nhà cung cấp
  • Tồn kho
  • Công nợ
  • Lợi nhuận
  • Gửi Email hàng loạt
  • Tích hợp với website wordpress

Để dùng thử bạn hãy đăng nhập

Hỗ trợ : 0868604846

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.