Xem chi tiết trên website Thachpham

Hiển thị thống kê toàn bộ website bằng widget

WP Statistics cung cấp cho bạn một widget tên là Statistics nên bạn có thể sử dụng trong Appearance -> Widget. Trong widget này nó có rất nhiều tùy chọn mà bạn muốn hiển thị thống kê gì thì cứ click vào.

wp-statistics-widget

Nếu bạn có cài tiếng Việt cho WordPress thì widget sẽ hiển thị thế này:

wp-statistics-widget02

Hiển thị lượt xem trong nội dung bài viết

Mặc định plugin WP Statistics sẽ không hỗ trợ bạn thiết lập tự hiển thị số lượt xem của nó khi vào xem nội dung một bài viết do các vấn đề liên quan xảy ra khi sử dụng cache. Tuy nhiên nếu cần thiết, bạn có thể làm được việc này bằng shortcode hoặc một hàm PHP mà plugin có hỗ trợ.

Nếu bạn muốn lấy lượt xem của bài viết hiện tại thì có thể viết một shortcode này vào nội dung:

[wpstatistics stat=pagevisits]

Mặc định nó sẽ lấy tổng số lượt xem. Nếu bạn muốn lấy số lượt xem của bài theo ngày, tuần hoặc tháng thì có thể thêm tham số time vào, ví dụ:

[wpstatistics stat=pagevisits time=week]

Các tham số time bao gồm:

  • today
  • yesterday
  • week
  • month
  • year
  • total
  • -x (ví dụ nếu bạn muốn lấy thống kê của 10 ngày trước thì nhập là -10)

Nếu bạn muốn cho nó tự hiển thị shortcode này trên toàn bộ bài viết thì có thể sử dụng hàm do_shortcode và chèn vào file single.php (template để hiển thị nội dung của post).

<?php do_shortcode(‘[wpstatistics stat=pagevisits]’);?>

Còn nếu bạn muốn sử dụng hàm PHP để lấy số lượt xem của một bài post hiện tại thì chèn vào file single.php như sau:

<?php echo "Lượt xem ". wp_statistics_pages( ‘total’ , get_permalink($post->ID), $post->ID); ?>

Trong đó, total là tham số thời gian giống như ở trên.

Danh sách các shortcode của WP Statistics

Ngoài việc hiển thị số lượt xem của post như mình đã bày ở trên thì plugin này còn có rất nhiều shortcode khác nhau để bạn sử dụng một cách linh hoạt nhất.

Cách viết shortcode của WP Statistics phải là:

[wpstatistics stat=xxx time=xxx provider=xxx]

Trong đó,

  • stat – Loại dữ liệu cần hiển thị (xem bên dưới)
  • time – thời gian truy xuất dữ liệu (như ở trên)
  • provider – Nếu muốn xem thống kê lượt truy cập của bot tìm kiếm thì dùng tham số này (bing/duckduckgo/google/yahoo/yandex).

Tham số stat bao gồm các giá trị sau:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.