Chia 2 cột và nhiều hơn trong Contact Form 7

CSS như sau:

.cf7_wrap {
width: 100%;
}
.cf7_col1 {
width: 50%;
float: left;
padding-right: 5px;
margin-bottom: 10px;
}
.cf7_col2 {
width: 50%;
float: right;
padding-left: 5px;
margin-bottom: 10px;
}

Ví dụ về Form

<div class=”cf7_wrap”>
<div class=”cf7_col1″><label> Tên Bạn (*)
[text* your-name] </label></div>
<div class=”cf7_col2″><label> Mobile (*)
[tel your-mobile]</label></div>
</div>
<div class=”cf7_wrap”>
<div><label> Email (*)
[email* your-email] </label></div>
</div>
<div class=”cf7_wrap”>
<label> Yêu cầu(*)
[text* yeucau]</label>
</div>
[submit “Gửi thông tin”]

Tham khảo thêm tại

https://deliciousthemes.com/contact-form-7-fields-columns/

0868604846