Get Your FREE The Beginners Guide to SEO

In a fast-paced, dynamic field such as SEO, it is crucial to stay well-informed. Even seasoned SEO experts understand the need to keep on learning lest they become obsolete. Emerging trends. Algorithmic changes. Technological advancements. These are some of the few things every SEO professional should be watching out for. But if you haven’t been keeping an eye on these for whatever reason, don’t worry. We’ve got your covered.

Download Now

Chạy quảng cáo facebook

2

Ý tưởng: Chạy quảng cáo facebook thì có nhiều lựa chọn chạy, trong đó có vấn đề nổi cộm là target ngon. Vậy nếu tạo ra được 1 tập khách hàng cần thiết và chạy quảng cáo vào tập khách hàng đó thì thật tuyệt vời.

Như vậy, chúng ta cần thực hiện được các bước

  • Xác định được sản phẩm và dịch vụ
  • Nếu phân tích được xu thế thì tốt không thì bỏ qua bước này
  • Tìm các nhóm, các page, các cá nhân có lượng khách hàng thực và nó tương đồng với khách hàng của bạn
  • Làm sao lấy được số lượng khách hàng này thành 1 danh sách
  • Đến đây có thể: Chạy quảng cáo vào tệp khách hàng đó – hoặc có thể tạo nick mới và kết bạn với tất cả những người trong danh sách bạn đã định.

Chạy thẳng tới tập khách hàng mà bạn cho là đúng mà không có hiệu quả thì bạn nên xem lại sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Nếu vẫn không thích cách này bạn có thể chạy quảng cáo luôn

  • Thiết lập nội dung quảng cáo
  • Chạy quảng cáo thu tệp khách hàng
  • Thấy tệp nào hiệu quả thì tạo tệp tương tự để chạy

Nói chung, quảng cáo phải luôn thay đổi cũng như mẫu mã sản phẩm vậy.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay