Get Your FREE The Beginners Guide to SEO

In a fast-paced, dynamic field such as SEO, it is crucial to stay well-informed. Even seasoned SEO experts understand the need to keep on learning lest they become obsolete. Emerging trends. Algorithmic changes. Technological advancements. These are some of the few things every SEO professional should be watching out for. But if you haven’t been keeping an eye on these for whatever reason, don’t worry. We’ve got your covered.

Download Now

Chăm sóc khách hàng hiệu quả

1

Nếu bạn đã có danh sách khách hàng rồi thì bạn sẽ làm gì?

Phân tích danh sách đó gồm những thông tin gì có thể kết nối với khách hàng nào:

  • Số điện thoại
  • Địa chỉ
  • Email
  • Facebook

Để có được danh sách trên thì có nhiều cách, nhưng có thể nó đến từ nguồn:

  • Khách hàng chúng ta đang có
  • Khách hàng từ việc chúng ta phân tích và lấy về từ Facebook, Zalo

Dùng excel để lọc và tiến hành chăm sóc bằng những phần mềm chuyên dụng như:

Làm được như vậy thì chắc chắn có hiệu quả trong kinh doanh online của bạn rùi!

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay