Cách Thêm Tài Khoản Pinterest Vào Plugin FS Poster

Có hai phương pháp để thêm tài khoản Pinterest vào FS Poster.

Tùy chọn 1: Phương pháp cookie:

1. Đi tới FS Poster> Tài khoản> Pinterest;
2.> Nhấp vào nút THÊM TÀI KHOẢN;
3. Chọn phương pháp cookie;
4. Mở tab Ẩn danh trong Chrome (bạn có thể mở tab Ẩn danh trong Chrome bằng cách nhấn Ctrl+Shift+Ncác phím);

5. Đăng nhập vào tài khoản Pinterest của bạn;
6. Nhấn F12phím trên bàn phím của bạn và nhấp vào tab Ứng dụng trong cửa sổ đã mở;
7. Nhấp vào Cookies trên menu bên trái;
8. Sao chép giá trị cookie “_pinterest_sess” và đóng tab ẩn danh  mà không cần đăng xuất tài khoản của bạn. Nếu bạn đăng xuất, bạn sẽ cần lấy lại các giá trị cookie mới;

FS Poster - Lên lịch & Tự động xuất bản bài đăng WordPress lên Pinterest

9. Dán “_pinterest_sess” vào plugin và nhấp vào nút THÊM;
10. Kích hoạt bảng Pinterest của bạn và bắt đầu chia sẻ bài đăng của bạn dưới dạng ghim trên các bảng đó.

Xem chi tiết tại đây

Leave a Reply